Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS)

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS); Türkiye kıyılarında, kara sularında ve münhasır ekonomik bölgelerinde radar kaplaması ile durumsal farkındalık saglamayı ve bunu elektro-optik algilayıcılar ve diger kamu kurum ve kuruluslarından alınan verilerle destekleyerek tanımlanmış deniz resmini olusturmayı amaçlamaktadır. SGRS ile aynı zamanda keşif, karakol, arama ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliginin artırılması ve Türkiye deniz sahalarında görev ve sorumlulukları olan kamu kurum ve kuruluslarının birlikte çalışabilirlik seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Kayıt: 3.10.2017
Güncelleme:4.10.2017