HAVELSAN Ulusal Kitle Hareketine Katıldı.

HAVELSAN, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından başlatılan Ulusal Kalite Hareketinde ‘Ben de varım’ dedi. Ulusal Kalite bilincinin yaratılması, geliştirilmesi ve toplam kalite algısına katma değer sağlaması beklenen bu girişimle HAVELSAN, kurumun rekabet gücünü artırmayı ve kurumsallaşmada en iyiyi hedefliyor.

HAVELSAN, kurumların sürekli gelişimine yol gösterme ve yardımcı olma amacıyla hazırlanan Ulusal Kalite Hareketi(UKH)’ne katıldı. Türkiye Kalite Derneği tarafından başlatılan bu harekette, amaç, kurumun rekabetçiliğini ve kurumsa yapısını güçlendirerek sürekli gelişimini destekleme ve sürdürebilirliği sağlamak. Bildirgeye HAVELSAN adına Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay ve KalDer adına da Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı imza koydu.

“İlklere imza atacağız”

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay daha önceden beri KalDer üyesi olduğunu söyleyerek HAVELSAN ile KalDer arasındaki işbirliğini önemsediğini söyledi. Toplam Kalite Yönetiminin felsefe olarak yurt geneline yayılmasının gerekliliğine dikkat çeken Atalay, “İş yapış tarzlarımızla her türlü faaliyetimizde kaliteye yer vermek istiyoruz. Bugün de bu niyetimizi göstermek için bir araya geldik, böyle bir hareketin bir parçası olmaktan gurur duyacağız. Mükemmelliyet yolculuğu Türkiye’nin ihtiyacı olan bir araçtır, bu bir yönetim felsefesidir” dedi. HAVELSAN’da toplam kalite faaliyetlerinin tüm iş süreçlerinde, kalite yönetim felsefesi olarak kabul edildiğini söyleyen Atalay, HAVELSAN’ın bu bakış ile savunma alanında da ilklere imza atacağının altını çizdi.
Geleneğimizde ve yaşam biçimimizde aşina olduğumuz “İki günü bir olan kayıptadır” Hadis-i Şerif’i ile sürekli iyileşme ihtiyacının altını çizen Atalay, “HAVELSAN olarak bu anlayışı içselleştirmek ve tüm yöneticilerimize benimsetmeyi istiyoruz. Önce sektörümüzde, sonrasında başka alanlarda da başarı hikayemizi yazmak istiyoruz. Olağanüstü başarıları olağan hale getirmemiz ve bunu belli bir sistematik içinde yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

“HAVELSAN örnek olacak”

Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı
Ülkede sağlıklı işleyen bir ekonomiye ve ülkenin tüm kuruluşlarında sürekli daha iyiyi hedefleyen yönetim yaklaşımlarına ihtiyacı olduğunu söyleyerek; “Yaşam kalitemizin iyileştirilmesinde, kobilerden holdinglere üretimden hizmete, özel sektörden kamu sektörüne, toplumumuzda her kurum ve kişinin sorumluluğu vardır. Yönetim kalitesi dediğimizde kurumlarımızı doğru liderlerle, doğru stratejilerle doğru kaynak yönetimi ve güçlü tedarikçilerle iyi tanımlanmış süreçlerle yönetip, dünyada kabul görmüş EFQM Mükemmellik Modeli’ni kullanıyoruz. Ulusal Kalite Hareketi’ni HAVELSAN ile imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Karyağdı, “HAVELSAN’ı savunma sanayinde örnek bir şirket olacak şekilde yönetim anlayışında geldiği noktayı Türkiye çapında Türkiye Mükemmellik Ödülü ile Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Ödülü ile taçlandırabilir” dedi.

HAVELSAN, imzaladığı bildirge ile mükemmelliğin temel kavramlarını HAVELSAN’da benimseme ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduğunu beyan ediyor. Bildirgeye göre KALDER, HAVELSAN’ın Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modelini esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmasını destekleyecek. İyileştirme planlarının hayata geçirilmesini takiben sistematik bir yapıda yılda bir kez Model bazında genel değerlendirme yapılarak ilerlemenin izlenmesi ve yeni gelişim planlarının oluşturulması ile sürekli gelişim döngüsüne geçilecek.

Kayıt: 6.9.2016
Güncelleme:20.1.2017