Danışmanlık Hizmetleri

SİBER GÜVENLİK MİMARİSİ DANIŞMANLIĞI

Günümüzün karmaşık ve entegre çalışan bilgi teknolojileri ortamında güçlü bir siber savunma, ancak güçlü bir güvenlik mimarisi ile sağlanabilir. HAVELSAN A.Ş., Siber Güvenlik Mimari Tasarım ve Uygulama ekipleriyle kurumların bilgi teknolojileri altyapılarındaki güvenlik gereksinimlerini analiz ederek güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak;

 • Mevcut Durum ve Boşluk Analizi

• Risk Analizi ve Değerlendirmesi

• Veri, Uygulama, Altyapı ve Süreç Gereksinimlerinin Belirlenmesi

• Siber Güvenlik Mimari Tasarımı ve Uygulaması

• Fark Analizi ve Raporlama süreç adımlarının uygulandığı güvenlik mimarisi danışmanlığı ve entegrasyonu projelerini gerçekleştirebilmektedir.
 

Mimari Danışmanlık Kapsamı

 • Keşif
 • Boşluk Analizi
 • Tasarım önerileri
Altyapının Kurulması Kapsamı
 • Tasarlanan mimarinin uygulanması
 • Eğitimler

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

HAVELSAN tarafından sunulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) danışmanlık hizmetleri, aşağıda belirtilen ana proje safhalarını kapsamaktadır.

1. Ön Analiz ve Kapsam Belirleme

2. BGYS Planlama ve Kapsam Belirleme

3. BGYS Envanter Belirleme ve Sınıflandırma

4. BGYS Risk Analizi ve Değerlendirmesi

5. Sızma Testi ve Güvenlik Denetimleri

6. BGYS Dokümantasyon

7. BGYS Eğitim ve Uygulamaya Geçiş

HAVELSAN  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum ve işletim süreçlerinin her aşamasında kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan danışmanlık, eğitim ve test hizmetlerini sağlamakta, kurumlara BGYS alanında anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

BGYS Danışmanlığı Kapsamı

 • ISO 27001 sertifikasyon süreci için danışmanlığın sağlanması
 • Departmanlar ve işleyişlerin derinlemesine incelenmesi
 • İç tetkikler
 • Eğitimler
BGYS Uygulanma Kapsamı
 • ISO 27001 sertifikasyon süreci için teknik desteğin sağlanması
 • Güvenlik strateji ve prosedürlerinin hazırlanması


Ürünler sayfasına gitmek için tıklayınız

Kayıt: 13.3.2017
Güncelleme:23.7.2019