ASTARBI

Kurumların pek çok kademede en büyük sorunlarından biri karar almaktır. Özellikle üst kademelerde karar alıcıların yaşadığı iki büyük sorun bulunmaktadır; artan risk, azalan hâkimiyet. Bilindiği üzere kurumların üst kademe yöneticileri tarafından alınan kararlar daha stratejik, daha uzun vadeli, daha riskli (daha fazla kişiyi ve daha büyük bütçeleri etkileyen) kararlardır. Aynı zamanda, bu kişilerin alması gereken kararlar çok daha karmaşıktır çünkü kurum içi ve dışından, farklı uzmanlık alanlarından, daha büyük belirsizlikler içeren ve hem geçmişi hem de geleceği oldukça iyi görmeyi gerektiren uzun vadeli kararlardır.

Stratejik kademelerdeki yöneticiler bu kararları alırken gerekli veriyi toplamak için direk veya dolaylı olarak danışmanlar, alt kademe diğer yöneticiler, özel kalemler, sekreterler ve bilgi işlem çalışanları üzerinden kurumun kullandığı tüm yazılımlar, veri tabanları, kurum dışı kaynakları bir araya getiren raporlar ve bilgi notları ürettirmeye çalışırlar. Tahmin edileceği üzere bu hem uzun, hem emek kaybına yol açan, hem de hataya oldukça müsait bir süreci içerir. Üstelik çağımızda gitgide artan veri kaynağı ve miktarından ötürü tüm kaynaklara hızla ulaşıp, verimli bir şekilde analiz edebilmek kurumların en büyük kâbusuna dönüşmektedir. Bu süreçteki eksiklikler de hâkimiyetin azalmasına, yanlış karar ve stratejilere, zaman, emek ve para kaybına neden olmaktadır.

ASTAR-BI

 • Alan uzmanlarının kendi alanında (örneğin; güvenlik, sağlık, ulaşım vb.) Bilgi İşlem Teknolojileri birimlerinden bağımsız olarak derinlemesine veri analizi yapabilmelerini sağlar.
 • Doküman, görüntü gibi veri kaynaklarının manuel analizi esnasında kaybedilen emek ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Kullanımı kolay ara yüzleri ile çok kaynaklı ve gerçek zamanlı verinin kolayca analiz edilip anlamlandırılmasını, hızlı bir şekilde görselleştirilmesini, raporlanıp paylaştırılmasını, istatistiksel algoritmalar ile tahminsel kararlar gibi gelişmiş analizler yapılmasını ve gösterge paneli oluşturarak önemli analizlerin aynı sayfadan kolaylıkla takip edilmesini sağlamaktadır.

ASTAR-BI’ın Özellikleri

 • Farklı türde veri kaynaklarının entegrasyonu (doküman, veri tabanı, video, ses vb.)
 • Profesyonel veri bilimi kullanımı (Veri madenciliği, Makine öğrenmesi, Anomali tespiti, Sınıflandırma, Gruplama, Kestirme, Tahmin Analizi, İleri grafik analizleri, İstatistiksel modelleme)
 • İhtiyaç duyulan tüm veri kaynaklarına (kurum içi ve dışı) tek ekrandan ulaşılabilirlik            
 • Zengin veri görselleştirme kütüphaneleri
 • Maliyet Etkin Ölçeklenebilir Mimari
 • Bulut ve mobil uyumlu web tabanlı uygulamalar
 • Müşteri özelinde gereksinim karşılama
 • Uzun dönem destek garantisi,
 • Dışa bağımlılığı azaltan yerli ürün ve hızlı destek

ASTAR-BI’ın Kullanım Alanları

 • Büyük veri analizi ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlar
 • Akıllı şehir uygulamaları
 • Sağlık uygulamaları
 • Lojistik destek ve kestirimci bakım
 

Kayıt: 23.5.2019
Güncelleme:2.7.2019