ASTARUS

ASTARUS İstihbarat Platformu

İstihbarat denince akla sadece silahlar, suçlar, esrarengiz olaylar gelse de aslında istihbarat “haber alma” ve “yeni öğrenilen/elde edilen bilgiler” anlamlarına gelmektedir. Başka bir açıklama ile de istihbarat; kişi, kurum-kuruluş, devlet ve diğer organizasyonlar hakkında açık veya kapalı kaynaklardan haber, doküman veya bilgi toplayıp, analiz ve değerlendirmeler işlemlerine tabi tutarak sonuca ulaşılması anlamına gelmektedir.

İstihbarat elde etmeye çalışan kurumlar için bilgi kaynaklarının büyük ve çeşitliliği, aralarındaki bağlantıların büyüklüğü ve bu bağlantıların tarihsel ve mekânsal dizilimlerini tespit etmenin zorluğu zaman ve veri kaybına neden olan önemli problemlerdendir. Ayrıca, araştırma yapan kişiler araştırma alanına özgü bilgilere hakimdirler. Ancak, bu alan uzmanlıklarının doğru veriyi derinlemesine işlenebilecek modern tekniklerle birleştirilmesi için bambaşka bir alan uzmanlığı daha gerekir. Genellikle de haklı olarak bir kişinin bu ikisine birden hakim olması oldukça güçtür. Ne yazık ki bu nedenlerle kaybedilen bilgiler ve zamanın bedeli yüksek yatırımlardan insan hayatına kadar pek çok büyük kayba neden olabilmektedir.

ASTARUS,

 • Alan uzmanlarının kendi alanında (örneğin; güvenlik, sağlık, ulaşım vb.) Bilgi İşlem Teknolojileri birimlerinden bağımsız olarak derinlemesine veri analizi yapabilmelerini sağlar.
 • Doküman, görüntü gibi veri kaynaklarının manuel analizi esnasında kaybedilen emek ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Gizli bağlantıları ortaya çıkarır.
 • Tehdit unsurlarının önceden tespitini sağlar.

ASTARUS’un Özellikleri

 • Farklı türde veri kaynaklarının entegrasyonu (doküman, veri tabanı, video, ses vb.)
 • Profesyonel veri bilimi kullanımı (Veri madenciliği, Makine öğrenmesi, Anomali tespiti, Sınıflandırma, Gruplama, Kestirme, Tahmin Analizi, İleri grafik analizleri, İstatistiksel modelleme, Yüz Tanıma, Metin Analizi…)
 • Üreysel & Genişletilebilir Yapı (Ontoloji-tabanlı, veri kaynaklarından bağımsız tasarım)
 • Akan veride anomali tespiti
 • Bulut ve mobil uyumlu web tabanlı uygulamalar

ASTARUS’un Kullanım Alanları

 • Adli davalar için delillerin toplanması ve çözümlenmesi
 • Yasa dışı kişi ve örgütlerin tespit ve takibi
 • Sahtecilik tespiti
 • Akıllı şehir uygulamaları
 • Lojistik destek ve kestirimci bakım
 • Acil durum yönetimi
 • Kampanya yönetimi

Kayıt: 22.1.2019
Güncelleme:22.1.2019